wizard's staff graphic

In line with Welsh Government COVID-19 guidelines, The Merlin's Hill Centre and all of its
facilities will be closed from Monday 14th December, 2020 until further notice. Updates will
be provided on our website and social media accounts. Thank you for your support during
these difficult times and we look forward to welcoming you back soon.

Er mwyn cydymffurfio â chanllawiau COVI-19 Llywodraeth Cymru, mi fydd Canolfan Bryn
Myrddin a’i holl cyfleusterau ar gau o Ddydd Llun Rhagfyr 14eg 2020 tan cawn ganllawiau
pellach. Mi fyddwn yn eich diweddaru â newyddion ar ein gwefan a’r cyfryngau
cymdeithasol. Diolch am eich cefnogaeth yn ystod yr amer anifyr yma ac edrychwn ymlaen
i’ch croesawi yn ôl cyn hir.